ผักแว่นดอย

ปุ้มฟ้า/Pink Oxalis
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Oxalis corymbosa  DC.
วงศ์: Oxalidaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 15-25 เซนติเมตร
ลำต้น:
อยู่ใต้ดิน
ใบ
: ออกเป็นกระจุกจากต้น ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปหัวใจ    
ดอก
: ช่อดอกมีก้านยาวชูสูงขึ้น ดอกรูปถ้วยขนาดเล็ก สีชมพูถึงชมพูม่วง ดอกดกในฤดูฝน
ผล: แห้ง เมื่อแก่แตก ปล่อยเมล็ดเล็กๆ เหมือนฝุ่นออกมา
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหล
การใช้งานและอื่นๆ:  พบในสวน สนาม ทุ่งหญ้า หรือริมทางที่มีดินชุ่มชื้นหรือแฉะ และมีอากาศค่อนข้างเย็น พบมากทางภาคเหนือ มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ใบมีรสเปรี้ยว กินได้ ใช้ปลูกคลุมดินหรือใส่กระถางตั้งประดับตามบ้าน