แววมยุรา

แววมยุรา
แววมยุรา

 ทอรีเนีย/Bluewings/Torenia/Wishbone Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Torenia fournieri Lind. ex Fourn.
วงศ์ : Scrophulariaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง 15 – 50 เซนติเมตร
ลำต้น : เป็นเหลี่ยม แตกกิ่งก้านมาก
ใบ : รูปไข่แคบถึงรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบจักฟันเลื่อย
ดอก : ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มักมีสองสีในดอกเดียวกัน เช่น สีขาว ชมพู เหลือง ส้ม ม่วง และแดง โคนกลีบล่างมักแต้มสีเหลือง
ผล : ฝักรูปรี มีครีบ เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก
ดิน : ดินร่วนปนทรายที่เป็นกรดเล็กน้อย
แสงแดด : จัดถึงรำไร
น้ำ/ความชื้น : น้ำปานกลาง ชอบความชื้นในอากาศสูง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 6 – 12 วัน ย้ายปลูกเมื่ออายุ 20 – 25 วัน หลังเพาะ 2 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : ควรปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ และเด็ดยอดหลังจากย้ายปลูก 14 วันหรือต้นสูง 3 – 5 เซนติเมตร เพื่อให้ต้นแตกพุ่มด้านข้าง