ลิ้นมังกรฟรานซิสิอาย

francisii1
ลิ้นมังกรหางเม่นใบด่างต้นนี้กลายพันธุ์ที่สวนอัญมณี จ.ปทุมธานี

ลิ้นมังกรหางเม่น
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria francisii Chahin.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่มเล็ก สูงเพียง 15 – 30 เซนติเมตร
ใบ: ใบค่อนข้างกลม ออกเวียนเป็นรัศมี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 5 – 8 เซนติเมตร ปลายใบแหลมแข็งสีน้ำตาลเข้ม แผ่นใบสีเขียวมีลายสีเทาพาดตามขวางถี่
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ชูสูงประมาณ 25 เซนติเมตร ดอกสีขาวนวล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่สวยงามเช่นกัน