ว่านคางคก (มะอะอุ)

มะโนรา/ว่านมหาอุด/ว่านมหาอุตมะ/ว่านมะอะอุก้านเขียว/อุตพิด
ชื่อวิทยาศาสตร์: Typhonium trilobatum (L.) Schott
วงศ์: Araceae
ประเภท
: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น
: มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายเผือก รูปกึ่งทรงกลม แตกหน่อเป็นปุ่มหัว
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เมื่อต้นขนาดเล็ก ใบรูปหัวใจ เมื่อเจริญเต็มที่หยักเป็นแฉก 3-5 แฉก ปลายใบแหลม เส้นใบเป็นร่องตื้น ก้านใบกลม สีเขียวหรือดำ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
ดอก:
ช่อดอกออกที่ซอกใบแบบช่อเชิงลดมีกาบ ใบประดับคล้ายกาบรองรับช่อดอกสีเขียว ปลีดอกสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง ต้องการความชื้นในอากาศสูง
แสงแดด:
แสงแดดรำไร พักตัวในฤดูหนาว
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นสมุนไพรแก้โรคเรื้อนกวางและโรคผิวหนังอื่นๆ โดยนำหัวมาทุบผสมกับเหล้า ทาบริเวณที่เกิดอาการ

คางคกขาว

หมายเหตุ: ว่านต้นนี้คืออุตพิดสายพันธุ์หนึ่งนั่นเอง ดอกก็มีกลิ่นเหม็นคล้ายอุตพิด แต่กลิ่นอ่อนกว่ามาก ส่วนอุตพิดที่มีกลิ่นแรงเป็นว่านชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ว่านขี้ ซึ่งใช้ทางคงกระพันชาตรีและใช้รักษาโรคผิวหนังเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีว่านคางคกที่ดอกไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งบางท่านเรียกว่า คางคกขาว หรือ คางคกเล็ก