หญ้ากาบหอยดอกขาว

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Lindernia viscosa (Hornem.) Bold. วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ลำต้น: ตั้งตรงหรือทอดนอน มีขนเล็กน้อย     ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงขอบขนาน ขอบจักฟันเลื่อยเล็ก ยาว 1-2.5 เซนติเมตร ใบบนๆ มีก้านสั้นหรือไม่มี แผ่นใบมีขนสั้นทั่วไป ดอก: ช่อดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก มีก้านดอกยาว ดอกเล็ก สีขาวถึงชมพูจาง โคนกลีบเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยก 5 แฉก ด้านล่าง 3 แฉก ด้านบน 2 แฉก ติดกับเป็นรูปขอบขนาน ด้านนอกสีน้ำตาลแดงและมีขนสั้นๆ ปกคลุม เกสรเพศผู้มีก้านยาวและโค้งเข้าหากัน 1 คู่ ผล: เล็ก รูปรีถึงกลม         อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: […]

เงี่ยงปลา

ผักกาดภู/ผักหอม/ฮ่อป่า/ผักอีแฮ/หญ้ากะร่อน ชื่อวิทยาศาสตร์: Lindermia ciliata (Colsm.) Pannell วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 5-20 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกิ่งก้านทอดเอน ใบ: รูปขอบขนานึงรูปรี ขนาดเล็ก ยาว 1-3 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อยแหลม ไม่มีก้านใบ ดอก: เดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-3 ดอก สีม่วงอ่อนหรืออาจมีสีขาวถึงชมพูเรื่อ ขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร กลีบล่าง 3 กลีบเป็นแฉกกลม ส่วนกลีบบน 2 กลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปขอบขนาน ออกดอกตลอดปี ผล: รูปขอบขนาน ยาว 1 เซนติเมตร ปลายแหลม อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินปนทราย น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ:ในธรรมชาติพบตามนาข้าว ที่ดินปนทรายชุ่มชื้นทุกภาคของประเทศ

กรดน้ำ

กระต่ายจามใหญ่/ขัดมอนเทศ/ต้อไม้ลัด/ผักปีกแมงวัน/หญ้าหนวดแมว/หญ้าหัวแมงฮุน ชื่อวิทยาศาสตร์: Scoparia dulcis L. วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุ 2 ปี/วัชพืช ความสูง: 20-80 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกิ่งก้านยาวตรง ใบ: ออกตรงกันข้ามหรือรอบข้อ 3-4 ใบ ยาว 1-4 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย ดอก: เดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่มตามซอกใบเกือบทุกข้อของกิ่ง ดอกเล็กสีขาว 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน มีขนยาวสีขาวออกรอบๆ ผล: กลมเล็ก เมล็ดจำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ:ในธรรมชาติพบตามที่รกร้าง รอมทาง ชายป่า นาข้าวและริมน้ำทุกภาคของไทย เป็นสมุนไพร ชาวอินเดียใช้แก้โรคเบาหวาน ชาวมาเลเซียใช้แก้ไอ และฟิลิปปินส์ใช้รากต้มน้ำดื่มแก้ไข้

หญ้าน้ำดับไฟ

บัวฮาผา/หญ้าดับไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์: Lindenbergia phillippensis (Cham.) Benth. วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี /วัชพืช ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: สีเขียว ตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรี ขนาด 1-4 x 3-8 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย เส้นใบชัดเจน ดอก: ช่อดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายแยก 5 แฉกแหลม ด้านนอกเป็นสันแหลมตามยาว ดอกสีเหลือง ขนาดดอก 1.5 เซนติเมตร ผล: แก่แห้งและแตก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามที่รกร้าง ชายป่าและริมทาง เป็นสมุนไพร ตำรายาไทยใช้ ต้น […]

มณเฑียรทอง

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Torenia hirsutissima Bonati วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ความสูง: 30 เซนติเมตร ลำต้น: เขียว กิ่งก้านอ่อน มีขนทั่วไป ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่แคบถึงขอบขนาน ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ขนาด 1-2 x 1-4 เซนติเมตร ใบบนๆ ไม่มีก้านใบ ดอก: ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย สีเขียว ด้านนอกมีสันตามยาว ดอกรูปแตร ยาว 3-4 เซนติเมตร สีเหลืองสด ปลายแยก 5 แฉก กลม ออกดอกปลายฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว ผล: รูปขอบขนานแคบ ยาว 1 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]

กระต่ายจาม

การบูนป่า/ข้าวคำ/ข้าวก่ำ/พริกกระต่าย/โซเซ ชื่อวิทยาศาสตร์: Adenosma indiana (Lour.) Merr. วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก/วัชพืช ความสูง: 15-70 เซนติเมตร ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งก้านน้อย ทุกส่วนมีขนยาวสีขาวปกคลุม ใบ: รูปไข่ถึงไข่แกมขอบขนาน ยาว 1-7 เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอมเมื่อขยี้ ดอก: เป็นช่อแน่นค่อนข้างกลม ออกที่ปลายกิ่งหรือยอด มีใบประดับและกลีบเลี้ยงสีเขียว มีขน กลีบดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 5 มม.ปลายแยกเป็น 2 ปาก สีม่วงสด ออกดอกปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูร้อน ผล: แห้งแตก ขนาดเล็ก   อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง -มาก แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่ม ชื้นแฉะและเปิดโล่ง เช่น ทุ่งหญ้า […]

หญ้ากาบหอยตัวเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lindernia crustaceae  (L.) F. Muell. วงศ์:  Scrophulariaceae ประเภท:  ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ความสูง: 5-20 เซนติเมตร ลำต้น: ตั้งชูขึ้น เป็นเหลี่ยม     ใบ: เดี่ยว ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานถึงรูปไข่กว้าง ขนาด 4-15 x 6-19 มิลลิเมตร ขอบใบจักฟันเลื่อย     ดอก: รูปแตร สีม่วงหรือม่วงอ่อน มี 5 กลีบ ผล: แห้งรูปกระสวยหรือกลม หุ้มด้วยกลีบเลี้ยงที่ยังติดอยู่ เมล็ดเล็ก จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง -มาก แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามสนามหญ้าและริมทางที่ค่อนข้างชุ่มชื้น ริมแม่น้ำ นาข้าวและที่ลุ่มทั่วไป เป็นสมุนไพร […]

แวววิเชียร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angelonia goyazensis Benth. วงศ์ : Scrophulariaceae ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นถึง 2 ปี ความสูง : 0.50 – 1 เมตร ลำต้น : ตั้งตรง ทุกส่วนของต้นมีกลิ่นและมียางติดมือ ใบ : ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้น ดอก : ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1 – 1.5 เซนติเมตร ดอกรูปถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบล่างแต้มสีขาว เชื่อมติดกันเป็นกระเปาะยื่นออกมา กลีบดอกมีสีขาว ชมพู ม่วง และสองสีในดอกเดียวกัน ผล : ฝักกลม เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก ดิน : […]

แววมยุรา

 ทอรีเนีย/Bluewings/Torenia/Wishbone Flower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Torenia fournieri Lind. ex Fourn. วงศ์ : Scrophulariaceae ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น ความสูง : 15 – 50 เซนติเมตร ลำต้น : เป็นเหลี่ยม แตกกิ่งก้านมาก ใบ : รูปไข่แคบถึงรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอก : ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มักมีสองสีในดอกเดียวกัน เช่น สีขาว ชมพู เหลือง ส้ม ม่วง และแดง โคนกลีบล่างมักแต้มสีเหลือง ผล : ฝักรูปรี มีครีบ เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดเล็ก […]

บลูฮาวาย

Blue Hawaii/Brazilian Snapdragon ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otacanthus caeruleus Lindl. วงศ์ : Scrophulariaceae ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง : 30 – 90 เซนติเมตร ลำต้น : ตั้งตรง สีม่วงแดง ใบ : รูปใบหอกปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่ ดอก : ดอกเดี่ยว ออกเป็นกระจุกตามปลายยอด เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2.5 เซนติเมตร ดอกสีม่วงอมน้ำเงิน กลางดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายแยกเป็นกลีบค่อนข้างกลม 2 กลีบ ออกดอกตลอดปี ดิน : ดินร่วนปนทรายที่มีความเป็นกรดเล็กน้อย ระบายน้ำดี แสงแดด : แดดจัดถึงครึ่งวัน น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง […]

ราชาวดี

ไค้หางม้า/หางกระรอกเขมร/Butterfly Bush/Curly Butterfly Bush/Byttneria/Long Spiked/Summer Lilac ชื่อวิทยาศาสตร์: Buddleja paniculata Wall. วงศ์:  Scrophulariaceae ประเภท: ไม้พุ่มรอเลื้อยขนาดกลาง ความสูง: 1-3 ม. ทรงพุ่ม: โปร่ง ลำต้น: เรียบเกลี้ยงสีเทา กิ่งก้านเมื่อยังอ่อนเป็นเหลี่ยมและมีขน ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักมน ส่วนหลังใบมีสีเขียว ท้องใบเป็นสีเงิน ระคายมือ เส้นใบนูนเด่นชัดทางด้านล่าง ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ทยอยบานตั้งแต่โคนถึงปลายช่อดอก ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ดอกบานวันเดียวแล้วโรย กลิ่นหอมแรงตลอดวัน โดยเฉพาะช่วงดึก ออกดอกในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. มีทั้งดอกสีขาวและสีม่วง แต่ดอกสีม่วงใหญ่กว่าสีขาว ผล: ไม่พบการติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนปนทราย […]

ลานไพลิน

ผักแบ้ว/Giant Bacopa/Water Hyssop ชื่อวิทยาศาสตร์: Bacopa caroliniana (Walter) B.L.Rob. วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: ไม้น้ำ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนสั้นปกคลุม ลำต้นทอดเลื้อยคลุมดินปลายยอดชูตั้งขึ้น ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1 – 2 เซนติเมตร ปลายใบมนป้านถึงกึ่งแหลม ขอบใบเรียบ มีกลิ่นหอมใบเหนือน้ำหนาและแข็งกว่าใบใต้น้ำ ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง โคนกลีบเป็นหลอดสั้นปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปหัวใจกลับ สีม่วงอมน้ำเงิน ดอกบานเพียงวันเดียว ออกดอกดกตลอดปี ผล: แห้งแตกกลางพู อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: […]

นีออน/Purple sage

ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucophyllum frutescens (Berland.) I. M. Johnst. วงศ์ SCROPHULARIACEAE ชื่อสามัญ Ash bush, Purple sage, Sensia, Silverleaf, Texas ranger, White sage ประวัติพันธุ์ ถิ่นกำเนิดในตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูง: 1-4 ม. ทรงพุ่ม: ทรงพุ่มกว้าง 1-2 ม. ใบ: ใบเดี่ยว ผิวสัมผัสละเอียด ออกตรงข้าม รูปไข่กลับถึงรูปรี ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ มีขนอ่อนนุ่มสีขาวปกคลุมจึงดูคล้ายใบมีสีเทา มักบิดห่อขึ้นเล็กน้อย ดอก: ดอกออกเดี่ยวตามซอกใบปลายกิ่ง สีม่วงสดถึงชมพูอมม่วงแดง โคนกลีบดอกเป็นม่วงจาง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลิ่นค่อนข้างเหม็น ออกดอกตลอดปี และมักออกดอกพร้อมกันทั้งต้น อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตเร็ว ดิน: ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด […]