มณเฑียรทอง

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Torenia hirsutissima Bonati
hirsutissima002วงศ์: Scrophulariaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 30 เซนติเมตร
ลำต้น: เขียว กิ่งก้านอ่อน มีขนทั่วไป
ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่แคบถึงขอบขนาน ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ขนาด 1-2 x 1-4 เซนติเมตร ใบบนๆ ไม่มีก้านใบ
ดอก: ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย สีเขียว ด้านนอกมีสันตามยาว ดอกรูปแตร ยาว 3-4 เซนติเมตร สีเหลืองสด ปลายแยก 5 แฉก กลม ออกดอกปลายฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว
ผล: รูปขอบขนานแคบ ยาว 1 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามทุ่งหญ้า ริมทางเดินในป่าบนภูต่างๆ ทางภาคอิสานตอนบน