หมากนวล

Christmas Palm/Manila Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Adonidia merrillii (Becc.) Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร คอยาว 30 – 50 เซนติเมตร มีสีเขียวนวล
ใบ: สีเขียว รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบเรียวแหลม
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอสีขาว ช่อแผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร
ผล: ผลกลมรี ยาว 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงเข้ม ติดเมล็ดจำนวนมาก
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้ดี
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดใช้เวลา 1 – 2 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะสำหรับปลูกลงแปลงกลางแจ้งเป็นแถวเดี่ยว เป็นกลุ่ม หรือให้โคนติดกัน 3 ต้น สกุล Adonidia มีเพียงชนิดเดียวคือ A. merrillii บางท้องถิ่นเคี้ยวผลปาล์มชนิดนี้แทนหมากสง