หมากนวลสีทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Adonidia merrillii (Becc.) Becc. ‘Golden’ ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง:สูงได้ถึง 15 เมตร ลำต้น: กลายพันธุ์มาจากหมากนวล จึงมีลักษณะคล้ายกัน แตกต่างกันที่คอมีสีเหลืองทอง ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ใบ: ใบย่อยรูปขนนก มีสีเหลืองทอง ถ้าปลูกในที่ร่มหรือใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเกินไป อาจทำให้ใบย่อยมีสีเขียวมากขึ้นได้ ทางใบยาว 2 เมตร ช่อดอก: แยกเพศแต่อยู่ร่วมต้น ออกใต้คอสีขาว ช่อแผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลมรี ยาว 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงเข้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ:ปานกลาง ทนน้ำท่วม ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 – 2 […]

หมากนวล

Christmas Palm/Manila Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Adonidia merrillii (Becc.) Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร คอยาว 30 – 50 เซนติเมตร มีสีเขียวนวล ใบ: สีเขียว รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบเรียวแหลม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอสีขาว ช่อแผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ผล: ผลกลมรี ยาว 3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงเข้ม ติดเมล็ดจำนวนมาก ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดใช้เวลา 1 – […]