จิงจ้อเล็ก

 โตงวะ
i.obscura02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl
วงศ์: Convolvulaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน
ลำต้น: ทอดเลื้อยตามผิวดินหรือพันไม้พุ่มเตี้ย
ใบ: รูปหัวใจกว้าง ขอบเรียบ ผิวใบทั้งสองด้านมีขนประปราย
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุก 2-3 ดอก สีเหลืองนวล กลางดอกสีม่วงแดงเข้ม ดอกรูปกรวยตื้น ปลายแผ่บาน มีแถบเส้นดอกสีเหลืองเข้มพาดเป็นแฉกรูปดาว ขนาดดอก 3-3.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน-เมษายน
ผล: รูปไข่ ปลายมีติ่งแหลม เมล็ดกลมเกลี้ยง มี 4 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ทางสมุนไพรใช้ทั้งต้นตำพอกแก้ปวดศีรษะ ใช้ใบย่างบดเป็นผงต้มในน้ำมันเนย ใช้ทาแผลในปาก