ว่านสี่ทิศ/Amaryllis

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hippeastrum spp.
วงศ์ : Amaryllidaceae
ประเภท : ไม้อวบน้ำล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น : มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบหัวหอม (tunicate bulb) ระบบรากฝอยสีขาวหรือสีน้ำตาล
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับออกจากตายอด รูปแถบ ปลายใบแหลม เรียวยาว ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบขนาดใหญ่ ก้านใบสั้นมากหรือไม่มี แต่ละหัวมี 3 – 10 ใบ ใบสีเขียวหรือด่าง ยกเว้นบางพันธุ์มีสีครีมหรือสีแดงเข้มตามขอบใบหรือปลายใบ
ดอก : ช่อดอกแบบซี่ร่มออกจากกึ่งกลางยอด ดอกย่อย 2 – 15 ดอก ทยอยบาน ก้านช่อดอกใหญ่ ตั้งตรง สีเขียวอ่อนหรือเข้ม มีนวลสีขาวเคลือบ ภายในกลวง ก้านดอกย่อยกลมหรือเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย ที่โคนก้านดอกย่อยแต่ละก้านมีใบประดับย่อยเล็กๆ 1 ใบ ดอกสมมาตรตามแนวรัศมีหรือสมมาตรด้านข้าง ดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ สีแดง ส้ม ชมพู ขาว เหลือง บางพันธ์ุมีสีขาวตรงโคนกลีบ
ผล : แห้งแตก เมล็ดกลมแบน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีดำมันจำนวนมาก
ดิน : ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง มีความเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6 – 6.5)
แสงแดด : แดดเต็มวัน
น้ำ/ความชื้น : น้ำและความชื้นปานกลางแต่ควรให้น้ำสม่ำเสมอ
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด แยกหัว เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ว่านสี่ทิศถือเป็นราชินีแห่งไม้หัว (Bulb) เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางและลงแปลงเพื่อจัดสวน