หว้าชะอำ

 จ๊าฮ่อม
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Peristrophe Lanceolaria (Roxb.) Nees
วงศ์:
Acanthaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: สูงได้ถึง 1.50 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มตั้งตรง
ใบ: รูปไข่ถึงรูปรีแกมใบหอก ขนาด 2-3×5-8 เซนติเมตร มีขนสั้นๆ หรือเกลี้ยง ใต้ใบเห็นเส้นใบนูนเด่นชัด
ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 4-7 ดอก ทยอยบานจากโคนไปปลายช่อ ดอกสีม่วง โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก ปลายแยกเป็น 2 ปาก ด้านบนมีขนาดใหญ่กว่าด้านล่าง ที่โคนมีแต้มสีขาวและประจุดสีม่วงแดง แต่ละดอกมีใบประดับสีเขียวหุ้มที่โคนดอก
ผล: แห้ง เมื่อแก่ เมล็ดมีตะขอ
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ราบ ดินปนทราย พบมากทางภาคเหนือ มักขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ตามภูดอยต่างๆ เป็นสมุนไพร ราก ฝนกับเหล้าป้ายลิ้นเด็ก แก้โรคซาง ชาวเขา (อีก้อ) ใช้ใบตำคั้นน้ำ ทาหรือพอกแก้อักเสบ บวมหรือแผลติดเชื้อ