ชบา

Chinese Rose/Shoe Flower
shoe flower02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Hibicus spp.
วงศ์: Malvaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร
ลำต้น: ตั้งตรง พุ่มกว้าง 1-1.50 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปไข่ ขอบจักฟันเลื่อย
ดอก: ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกรูปแตร มี 5 กลีบ สีขาว ชมพู ส้ม ฯลฯ มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว หากตัดแต่งให้ทรงพุ่มเตี้ยจะไม่ค่อยออกดอก
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง ตอนกิ่งและเสียบกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: มีลูกผสมพันธุ์ต่างๆ มากมาย เรียก ชบาฮาวาย มีดอกสีต่างๆ กัน ปลูกเป็นไม้พุ่มสามารถตัดแต่งให้พุ่มเล็กหรือใหญ่ขึ้นตามต้องการ แต่ต้นที่ใช้ทำรั้วได้ดีควรเป็นจำพวกดอกสีขาว ชมพู ส้ม