พู่หมวกชมพู

พู่จอมพล/Brazilian Plume Flower/Brazilian-plume/Flamingo Flower/Jacobinia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Justicia carnea Lindl.
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 1.80 เมตร
ใบ: ใบรูปรี โคนใบแคบ ปลายแหลม สีเขียวเข้มเห็นเส้นใบชัดเจน
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ออกที่ปลายยอด ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียว ดอกจริงเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 3-4 เซนติเมตร สีชมพู ออกดอกตลอดปี
ผล: มักไม่ติดเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงหรือไม้กระถาง
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในตะวันออกของบราซิล