หวายโสมสวลี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium Soamsawali
วงศ์:  Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัยสกุลหวาย
ลำต้น: ลำลูกกล้วยยาว 17 – 33 เซนติเมตร
ใบ: รูปขอบขนานแกมรูปรีกว้าง 7-8 เซนติเมตร ยาว 11-13 เซนติเมตรปลายใบแหลม แผ่นใบหนาแข็ง
soamsawali1ดอก: ช่อดอกออกจากซอกใบหรือปลายยอด มีช่อละ 10 -15 ดอก ก้านช่อดอกยาว 18 – 30 เซนติเมตร ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 8 เซนติเมตร สีชมพูอมม่วง ออกดอกตลอดปี
ดิน:  วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์สูง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกหน่อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับและใช้เป็นไม้ตัดดอก เป็นลูกผสมระหว่างDendrobiumThanida White กับ D. Bota Compact โดยคุณสวง คุ้มวิเชียร แห่งบริษัทแอร์ออร์คิดแล็บเป็นผู้พัฒนาพันธุ์เมื่อ พ.ศ. 2546 ต่อมาได้ขอประทานพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุมาตั้งเป็นชื่อพันธุ์และชื่อไทยและทรงประทานชื่อพันธุ์ว่า “โสมสวลี” ตามพระนามของพระองค์ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ. 2550