สกายร็อกเกต

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus scopulorum Sarg.’Skyrocket’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: ได้ถึง 6 เมตร
ลำต้น: ทรงต้นรูปกรวยถึงทรงกระบอก กิ่งชี้ตั้งขึ้นเป็นระเบียบ ทรงพุ่มเรียวแคบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ การปลูกในบ้านเราจะมีทรงพุ่มค่อนข้างกว้าง
ใบ: รูปเข็ม สีเขียวเทาอมฟ้า
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า 15 ปีสูงประมาณ 2 เมตร
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ใช้จัดสวนได้