สนผักชี

Globe-shaped Cedar
ชื่อวิทยาศาสตร์: Thuja occidentaliss L. ‘Little Champion’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 70 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นพันธุ์แคระ ทรงพุ่มกลมกว้าง
ใบ: คล้ายเกล็ดซ้อนกันแน่น ออกเป็นกระจุก ปลายแผ่แบน ใบสีเขียวเทา แกนกลางสีเขียวอมเหลือง ต้นที่มีใบด่างจะมีใบบางส่วนของกิ่งย่อยหรือทั้งกิ่งย่อยด่างสีเหลืองทอง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวน