ไวท์แคนเดิลส์

White Candles
ชื่อวิทยาศาสตร์: Whitfieldia elongata (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 1.50 เมตร กิ่งก้านและช่อดอกมีขนนุ่มปกคลุม
ใบ: ใบรูปใบหอกเรียวแหลม สีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบชัดเจน
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 15-20 เซนติเมตร ทั้งใบประดับ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีขาว ด้านนอกกลีบมีขนนุ่มปกคลุม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้สีขาว ออกดอกตลอดปี
ผล: ไม่พบติดเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ไม้กระถาง ไม้ตัดดอก เป็นไม้ดอกที่สามารถเติบโตและให้ดอกได้ในที่ที่มีแสงรำไร สามารถปลูกในห้องทำงานได้ หากปลูกลงแปลงจะช่วยล่อผีเสื้อมาในสวน ชาวพื้นเมืองในแอฟริกานิยมใช้ใบเป็นสีย้อมผ้า
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ชื่อสกุลตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Thomas Whitfield นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ศึกษาพรรณไม้ในแอฟริกา ส่วนชื่อระบุชนิด elongata มาจากภาษาละติน แปลว่า ยาว สื่อถึงลักษณะดอก