หญ้ากาบหอยตัวเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lindernia crustaceae  (L.) F. Muell.
วงศ์:  Scrophulariaceae
ประเภท:  ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 5-20 เซนติเมตร
ลำต้น:
ตั้งชูขึ้น เป็นเหลี่ยม    
ใบ
: เดี่ยว ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานถึงรูปไข่กว้าง ขนาด 4-15 x 6-19 มิลลิเมตร ขอบใบจักฟันเลื่อย    
ดอก
: รูปแตร สีม่วงหรือม่วงอ่อน มี 5 กลีบ
ผล: แห้งรูปกระสวยหรือกลม หุ้มด้วยกลีบเลี้ยงที่ยังติดอยู่ เมล็ดเล็ก จำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามสนามหญ้าและริมทางที่ค่อนข้างชุ่มชื้น ริมแม่น้ำ นาข้าวและที่ลุ่มทั่วไป เป็นสมุนไพร ใบใช้ปรุงยา ต้มดื่มหลังคลอด เหมาะปลูกคลุมดิน เพื่อกันฝนชะ ถ้าปลูกในกระถางร่วมกับต้นไม้อื่น จะช่วยให้ดินไม่แน่นแข็ง