แวววิเชียร

แวววิเชียร
แวววิเชียร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angelonia goyazensis Benth.
วงศ์ : Scrophulariaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นถึง 2 ปี
ความสูง : 0.50 – 1 เมตร
ลำต้น : ตั้งตรง ทุกส่วนของต้นมีกลิ่นและมียางติดมือ
ใบ : ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้น
ดอก : ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1 – 1.5 เซนติเมตร ดอกรูปถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบล่างแต้มสีขาว เชื่อมติดกันเป็นกระเปาะยื่นออกมา กลีบดอกมีสีขาว ชมพู ม่วง และสองสีในดอกเดียวกัน
ผล : ฝักกลม เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก
ดิน : ดินร่วนหรือดินเหนียว
แสงแดด : จัดถึงรำไร
สภาพแวดล้อม : ทนน้ำขัง
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ริมน้ำที่ระดับน้ำสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตรได้