ลิ้นมังกร มาโซเนียนา

ลิ้นมังกรครีบปลาวาฬ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria masoniana Chahin.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
masoniana1ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 40 – 70 เซนติเมตร
ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 10 – 12 เซนติเมตร ยาว 50 – 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบแข็งเป็นสันเป็นคลื่น แผ่นใบแข็งและบิด สีเขียวคล้ำอมเทา มีลายด่างสีเทา และมีนวลสีขาวปกคลุม
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะแน่นอยู่ที่โคนต้น ชูตั้งขึ้นสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง