โฮย่าซินนาโมมิฟอเลีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hoya cinnamomifolia Hook.
วงศ์: Apocyneceae
cinnamomifolia2ประเภท: ไม้เลื้อย/โฮย่าขนาดกลาง
ใบ: ใบรูปไข่ กว้าง 3 – 6 เซนติเมตร ยาว 8 – 15 เซนติเมตรปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนา สีแดง เห็นเส้นใบ 3 เส้นชัดเจน
ดอก: แต่ละช่อมี 20 – 30 ดอก ดอกรูปดาว เมื่อบานเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกสีเหลืองอมเขียว มงกุฎสีแดงเป็นมันมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกในฤดูฝน
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
วัสดุปลูก: โปร่ง ระบายน้ำดี เก็บความชื้นได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับและรากเฟินชายผ้าสีดา
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ปลูกเลี้ยงง่าย โตเร็ว ควรระวังวัสดุปลูกไม่ให้แฉะ เพราะเน่าง่าย ใบคล้ายใบของพืชสกุล Cinnamomum จึงมีชื่อชนิดว่า cinnamomifolia เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวนหรือมุมบ้าน