หวายชมพูนครินทร์

ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium Pink Nagarindra
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ลำต้น: ลำลูกกล้วยยาว 17 – 36 เซนติเมตร
ใบ: หนาแข็ง รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 7 – 8 เซนติเมตร ยาว 11 – 13เซนติเมตร ปลายใบแหลม
ดอก: ช่อดอกออกจากซอกใบใกล้ปลายยอด แต่ละช่อมี 6 – 9 ดอก ก้านดอกยาว18 – 34 เซนติเมตร ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 8 เซนติเมตร ปลายกลีบมีสีขาวแต้มชมพูอมส้ม กลีบปากสีชมพูเข้ม เนื้อกลีบมีเกล็ดสีเงินระยับเมื่อถูกแสง ออกดอกตลอดปี
ดิน: วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์สูง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกหน่อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับและใช้เป็นไม้ตัดดอก เป็นลูกผสมระหว่าง Dendrobium Blushing กับ D. Arica โดยคุณสวง คุ้มวิเชียร แห่งบริษัทแอร์ออร์คิดแล็บเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ ได้รับพระราชทานชื่อ “ ชมพูนครินทร์ ” จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550