ซุ้มกระต่ายด่าง

ซุ้มกระต่ายด่าง
ซุ้มกระต่ายด่าง

เศรษฐีไซ่ง่อน/Variegated Lily Turf/Variegated Mondo Grass
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd. ‘Variegatus’
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 50 เซนติเมตร
ลำต้น: เหง้าใต้ดิน ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปแถบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบขอบใบเรียบ คล้ายซุ้มกระต่ายเขียว ต่างกันที่เส้นใบและขอบใบมีสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: กลายพันธุ์มาจากซุ้มกระต่าย ใช้ปลูกคลุมดินหรือเป็นไม้กระถาง ปลูกริมทะเลได้