ป็อปอาย

Bottle Cactus/Dancing bone Cactus/Drunkard’s Dream
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose
วงศ์: Cactaceae
ประเภท: ไม้อิงอาศัยอายุหลายปี
ลำต้น: กลมรูปทรงกระบอก อวบน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 5 มิลลิเมตร เมื่ออายุมากขึ้นมีสีน้ำตาลและแข็ง แตกกิ่งก้านมาก แต่ละข้อห่าง 1 – 2 เซนติเมตร ใกล้กับรอยต่อของแต่ละข้อโป่งพองออกและหักง่าย
ดอก: ออกที่ปลายยอด สีเหลืองสดถึงสีส้ม เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5 มิลลิเมตร
ผล: ทรงกลม สีขาวขุ่น
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน/วัสดุปลูก: วัสดุปลูกร่วนโปร่งระบายน้ำดี เช่น กาบมะพร้าวสับ
แสงแดด: จัดถึงรำไร ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดจัดและอากาศเย็น กิ่งก้านจะมีสีแดง แต่ควรรดน้ำสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ต้นเหี่ยวเฉา
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับมาแต่โบราณ เพราะเชื่อว่าเมื่อต้นออกดอกจะมีโชคลาภ