เฟินก้างปลา

เฟินก้างปลา

เฟินใบมะขาม/กูดสร้อย/Fishbone Fern/Sword Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Nephrolepid cordifolia (L.) C. Presl
วงศ์: Nephrolepidaceae
ประเภท
: เฟินดิน/ไม้ใบ
ลำต้น
: ลำต้นเป็นเหง้าสั้น ตั้งตรงหรือเอน มีเกล็ดหรือขนสีน้ำตาลปกคลุม
ใบ: ใบรูปใบหอกแกมรูปแถบ ปลายแหลม โคนสอบ แกนกลางใบด้านบนเป็นร่อง มีเกล็ดเล็กๆ ใบย่อยออกตรงข้ามเป็นคู่และเยื้องกันเล็กน้อย มีจำนวนมากถึง 100 คู่ เรียงถี่ ปลายใบเรียวมนถึงแหลม โคนตัดตรง ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ใบบาง
กลุ่มอับสปอร์: รูปไต มีเยื่อปิดอับสปอร์ด้านบน
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลางถึงเร็ว
ดิน: ชอบเครื่องปลูกโปร่งระบายน้ำดี 
แสงแดด
: แสงแดดรำไร
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกกอ ผ่าเหง้า
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกลงแปลง ปลูกเป็นไม้กระถางตั้งและแขวน และปลูกในอาคารได้ดี