เอื้องทอง

เอื้องทอง
เอื้องทอง

กนกลายไทย/ม้าลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sanchezia speciosa Leonard
วงศ์: ACANTHACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง
ความสูง: 0.50-1 ม.
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ใบสีเขียวมีลายสีเหลืองตามแนวเส้นใบ เส้นกลางใบและก้านใบที่ยอดมีสีแดงเรื่อ
ดอก: เป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด มีใบประดับสีแดงเรื่อ เรียงซ้อนกัน ภายในมีดอกสีเหลือง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบแหลม ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นแปลงในสวนหย่อมบริเวณริมรั้วหรือใต้ต้นไม้ใหญ่