มะลิพริมโรส

มะลิพริมโรส
มะลิพริมโรส

จัสมินเหลือง/Primrose Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum mesnyi Lindl.
วงศ์: Oleaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ความสูง: 2 – 5 เมตร
ลำต้น: ลำต้นเป็นเหลี่ยม
ใบ: ใบประกอบ 3 ใบย่อยออกตรงข้าม รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 4 – 6 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ดอกย่อย 1 – 3 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกสีเหลืองสด โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 10 – 12 กลีบเรียงซ้อนกัน มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
ผล: ไม่ติดผล
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
สภาพแวดล้อม: ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง