ว่านพญาปัจเวก

พญาเศวต/พระยาเศวต
ชื่อวิทยาศาสตร์: Caladium humboldtii (Raf.) Schott
วงศ์: Araceae
ประเภท
: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: สูง 8-10 เซนติเมตร มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบเผือก หัวกลม ขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร ทุกส่วนอวบน้ำ
ใบ: ใบรูปหัวใจ โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม แผ่นใบบางสีเขียว มีแต้มสีขาวกระจายทั่วใบ ก้านใบกลมสีเขียวอ่อน โคนกาบใบสีน้ำตาลเรื่อ
ดอก
: ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ประดับและใช้เป็นสมุนไพร โดยนำหัวมาตำผสมเหล้า ทาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย บ้างว่าใช้แก้พิษงู
หมายเหตุ: ว่านชนิดนี้ปลูกเลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตามบ้านขุนนางใหญ่ เพื่อประดับบารมี