สิงโตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbophyllum Princess Bejaratana
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง ไหลค่อนข้างสั้น
ลำต้น: ลำลูกกล้วยรูปไข่ สีเขียวอ่อนมีใบอยู่บนส่วนปลายเพียงใบเดียว
ใบ: รูปแถบแกมรูปรี กว้าง 6 – 7 เซนติเมตร ยาว 12 – 17 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมน สีเขียว
ดอก: ก้านดอกยาว 4 – 6 เซนติเมตร ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 8 เซนติเมตร สีเหลืองอมส้มพาดด้วยขีดสีแดงอมน้ำตาล กลีบปากสีชมพูสด กระดกขึ้นลงได้เพื่อเรียกแมลงให้มาผสมเกสร ออกดอกตลอดปี
ดิน: วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกหน่อและเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ : ลูกผสมระหว่าง Bulbophyllum palawanese กับ B. claptonense ที่คุณภวพล ศุภนันทนานนท์ เป็นผู้ผสมพันธุ์ขึ้น และเป็นผู้ขอพระราชทานพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีมาตั้งเป็นชื่อพันธุ์ ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “Princess Bejaratana” หรือ “สิงโตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์” เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554