สละอินโด

สละบอร์เนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์: Salacca magnifica J.P.Mogea
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: ไม่มีลำต้น ใบแตกจากผิวดิน
ใบ: ใบเดี่ยว แผ่ยาวถึง 4 เมตร แผ่นใบพับจีบ ปลายใบรูปหางปลา และมีหนามแหลมปกคลุมตามเส้นกลางใบจำนวนมาก ก้านใบยาว 1 – 2 เมตร
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร
ผล:กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงคล้ำ มีเกล็ดที่ผิวผล กินได้
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 – 2 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะสำหรับปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไรและไม่มีลมพัดแรงจะช่วยให้ใบไม่แตก ชื่อชนิด magnifica” มาจากภาษาละติน หมายถึงสง่างาม อธิบายถึงความสูงใหญ่ของปาล์มชนิดนี้