ปาล์มเขย่ง

ขาเขย่ง/Seychelles Stilt Palm/Stilt Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Verschaffeltia splendida H.Wendl.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร เมื่อต้นโตขึ้นจะแตกรากค้ำยันและดันลำต้นสูงขึ้นจากพื้นดิน 30 – 50 เซนติเมตร
ใบ: ใบเดี่ยว แผ่นใบกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ปลายใบแยกเป็นสองแฉก ขอบใบหยักเว้าเล็กน้อย หากไม่มีลมพัด แผ่นใบจะไม่แตกจากกัน ขณะต้นเล็กมีหนามสีดำปกคลุมกาบใบและก้านใบ
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 1 เมตร
ผล: กลม ขนาด 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ:เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง เมื่อใบแผ่กว้างและเริ่มมีรากค้ำยัน ชื่อสกุล “Verschaffeltia” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ Ambroise Alexandre Verschaffelt ชาวเบลเยียม