จอก

กากอก/ผักกอก/Shell Flower/Water Lettuce
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pistia stratiotes L.
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Pistia
ลำต้น: มีรากฝอยละเอียดเล็ก ๆ อยู่ใต้น้ำ
ใบ: ใบมีหลายแบบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม มีทั้งกลม รี หรือแผ่กว้าง มีรอยหยักย่นมาก ใบซ้อนเป็นวงรอบ
ขอบใบหยักเว้าเล็กน้อย เปราะหักง่าย ผิวใบด้านบนมีขนนุ่มทำให้น้ำไม่เกาะใบ
ดอก: ดอกเล็กเพียง 0.8 เซนติเมตร ออกที่ซอกใบ ปลีดอกและจานรองดอกสีเขียวอ่อนอมเหลือง ออกดอกตลอดปี
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดเต็มวันใบจะมีสีเขียวปนเหลือง กอใหญ่
จอกเป็นวัชพืชน้ำที่สำคัญ ใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างหมู เป็ด ปลา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอ่างขนาดเล็กร่วมกับไม้น้ำชนิดอื่น ในอินเดียใช้เป็นยาสมุนไพรฆ่าเชื้อแก้โรคบิด โรคหืด และใช้เป็นยาฆ่าแมลง