อิชิเวเรียไลลาซินา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Echeveria lilacina Kimnach & Moran
วงศ์: Crassulaceae
echeveria lilacina2ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นพุ่ม สวยงามเหมือนดอกไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 15 – 20 เซนติเมตร
ใบ: รูปไข่แกมรูปแถบ กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร แตกเรียงเวียนซ้อนเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ปลายใบเป็นติ่งหนาม โคนใบสอบเรียวแผ่นใบโค้งเว้า สีฟ้าอมเทาเจือสีชมพู มีนวลสีขาว
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ก้านดอกสีแดง ดอกสีชมพู
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: น้อย
แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ควรปลูกในบริเวณที่มีอากาศเย็น ใบจะมีสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับปลูกประดับกระถางและจัดสวนกระบะ