หนุมานประสานกาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Schefflera leucantha R.Vig.
วงศ์: Araliaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร
ลำต้น: ลำต้นและกิ่งก้านแข็ง สีเขียว มีจุดประสีน้ำตาล
ใบ: ประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อย 5 – 7 ใบ รูปใบหอก ปลายใบและโคนใบเรียวแหลม แผ่นใบหนา ผิวใบและขอบใบเรียบ ก้านใบย่อยสั้น
ดอก: เล็ก สีขาวแกมเหลือง ออกเป็นช่อกระจุก
ผล: กลมเท่าเมล็ดพริกไทย สีเหลือง เป็นพวงหนา
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับรั้ว ใบสดต้มน้ำดื่ม แก้ไอ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ช้ำใน แก้ปวด กระจายเลือดที่คั่งในสมอง อาเจียนเป็นเลือด  ตำพอกแผลสดเพื่อห้ามเลือด ใบสด 1 กำมือล้างน้ำให้สะอาด ต้มกับน้ำ 5 ถ้วยแกง เคี่ยวให้เหลือ 1 ถ้วย ดื่มขณะยังอุ่น 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งถ้วย เช้า เย็น ก่อนหรือหลังอาหารต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน ช่วยแก้โรคหอบหืดได้