ยูฟอร์เบียซับแมมมิลลาริสมอนสโตรซ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia submammillaris (A.Berger) A.Berger ‘Monstrose’
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นกลุ่ม ประกอบไปด้วยกิ่งรูปทรงกระบอก สีเขียวอ่อนจำนวนมาก แต่ละกิ่งแตกกิ่งย่อยออกเป็นต้นเล็ก ๆ กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร มีรูปร่างเป็นสัน 5 – 8 สัน บนสันลำต้นมีตุ่มหนามขนาดเล็กกระจายห่างกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร
ใบ: ขนาดเล็ก หลุดร่วงง่าย
ดอก: เล็ก สีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: น้อย
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ซึ่งควรประกอบไปด้วยกิ่ง มากกว่า 7 – 10 กิ่ง จะได้รูปทรงต้นที่สวยงาม