กวางดูถูก

หลอกตาย
naravella02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. & Th.
วงศ์: Papilionaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 2-6 เมตร กิ่งสีน้ำตาลเข้มถึงม่วงดำ ซอกใบมีมือเกาะเป็นเส้นยาว ปลายแยก 3 แฉกคล้ายเล็บ 3 เส้น
ใบ: ประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ รูปรีปลายเรียวแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ใบสีเขียวเข้ม
ดอก: สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบ มีเกสรเพศผู้ที่ไม่สมบูรณ์คล้ายกลีบดอก 9-14 กลีบ ขนาดดอก 2-2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ออกดอกเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ผล: แข็ง รูปกรวย ปลายผลมีขนยาวคล้ายแส้
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบทางภาคอิสานและภาคใต้ ขึ้นในป่าโปร่งที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลถึง 800 เมตร เป็นไม้ป่าหายาก