โมก

ต้นโมก ปิดจงวา/โมกซ้อน/โมกบ้าน/โมกพวง/โมกลา/หลักป่า/Water Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia religiosa (Tejsm & Binn.) Benth. ex Kurz
วงศ์: Apocynaceae
ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: สูง 2 – 5 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง
ลำต้น: เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล มีจุดประเล็กๆ สีขาวทั่วต้น แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันรูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 3 – 6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 4 – 8 ดอก ดอกห้อยลง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.3 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี แต่ดอกดกในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน
ผล: เป็นฝักคู่รูปทรงกระบอกเล็กๆ เรียวยาว โค้งงอเข้าหากัน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ปลายเมล็ดมีรยางค์เป็นขนช่วยกระจายพันธุ์
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกประเภท แต่ต้องชุ่มชื้น
แสงแดด: ตลอดวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมขังได้สูงถึง 1 เมตร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง หรือเสียบยอด
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมเสียบยอดโมกใบด่างบนต้นตอโมกมัน ซึ่งแข็งแรงและเลี้ยงง่าย เพื่อให้พันธุ์ใบด่างเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ