หงส์ฟู่

หงส์ฟู่

Chinese Fringe Flower/Chinese Witch Hazel/Loropetalum
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv. var. rubrum Yieh
วงศ์:  Hamamelidaceae
ประเภท
:  ไม้พุ่ม
ลำต้น
:  สูง 3 เมตร ทรงพุ่มกลม ลำต้นสีน้ำตาลอมแดง แตกกิ่งก้านแน่น
ใบ:  ใบเดี่ยวออกเรียงสลับระนาบเดียว รูปรี กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบป้าน สีม่วงแดง
ดอก:  ช่อดอกออกที่ปลายยอด มี 5-10 ดอก/ช่อ ดอกย่อยสีม่วงอมชมพูถึงม่วงแดง กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปแถบ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี
ผล:  ไม่พบติดเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต:
 ปานกลาง
ดิน:  ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ชอบดินเป็นกรดอ่อน ๆ
แสงแดด:
 แสงแดดตลอดวัน ถ้าปลูกในที่มีแสงน้อยกิ่งจะยืด เก้งก้าง ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียว
น้ำ:  ปานกลาง
การขยายพันธุ์:  ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
:  นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ชาวจีนนิยมปลูกเป็นบอนไซ
เกร็ดน่ารู้:  มีถิ่นกำเนิดในตอนใต้ของจีน