คาลันโชฟิกูเรดอย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Kalanchoe figuereidoi Croiz.
วงศ์: Crassulaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เป็นพุ่มเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 12 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปรี ออกตรงข้าม กว้าง 1.8 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 2.5 เซนติเมตร ปลายใบมนขอบใบหยักมน แผ่นใบหนาอวบ สีเขียวอมเทา มีลายสีแดงพาดตามขวางกระจายทั่วใบ ก้านใบสั้นมาก ลักษณะคล้าย K.humilis
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ชูพ้นพุ่มใบ ดอกเล็ก สีขาว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ:  นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ถ้าปลูกในที่มีแสงน้อยต้นจะยืดยาว ข้อห่าง ถ้าได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอจะทิ้งใบล่าง ต้นไม่สวยงาม