บานไม่รู้โรย

บานไม้รู้โรย
บานไม้รู้โรย

กะล่อม/กุนหยี/ดอกสามเดือน/ตะล่อม/Globe Amaranthus/Bachelor’s button
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gomphrena globosa L.
วงศ์ AMARANTHACEAE
ประเภท:  ไม้ดอกล้มลุก
ลำต้น: ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย แตกกิ่งก้านจากโคนต้น มีขนนุ่มสีขาวหนาแน่น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน
ดอก: มีหลายสี เช่น สีขาว ชมพู แดง และม่วง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดไร้ก้านเป็นกระจุกแน่นตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีใบประดับ 2 ใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ตรงกลางดอกมีเกสรเพศผู้แทรกอยู่ ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม. ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลแห้งเป็นกระเปาะรูปไข่แกมขอบขนาน เมล็ดรูปไข่ สีน้ำตาลเป็นมัน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไประบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นแปลงไม้ดอกแบบธรรมชาติ ประดับสวน ปลูกริมทางเดิน ริมถนน ริมทะเล