พวงทองเครือ

ระคนทอง/Bagnit Vine/Golden Rod/Maiden’s Jealousy/Shower of Gold Climber/Thryallis Vine/Vining Milkweed
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tristellateia australasiae A.Rich. puongthongkrue2
วงศ์: Malpighiaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยไปได้ไกล 2-5 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีขาวปกคลุม
ใบ:  รูปไข่หรือรูปรี ขนาด 3-5 x 6-8 เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม ขอบบิดและห่อขึ้นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวใบเกลี้ยง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ปลายยอด 5-12 ดอก ดอกทรงกลม กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลืองสด 5 กลีบ โคนสอบ ขอบกลีบเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี
ผล: เป็นผลแห้ง สีน้ำตาลเข้ม มีปีก 1-10 แฉก ปีกแหลมคล้ายรูปดาว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง ทนดินเค็ม
แสงแดด: แสงแดดจัด puongthongkrue3
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยให้ร่มเงา