ปาล์มแว็กซ์

Carnauba/Carnauba Wax Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 40 เซนติเมตร ลำต้นเรียบ ปัจจุบันมี 2 พันธุ์ คือ ปาล์มแว็กซ์อ้วน และ ปาล์มแว็กซ์ผอม
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกลม ขนาด 1 เมตร หนาและแข็ง ผิวใบทั้งสองด้านมีนวลมาก สีขาวเด่นชัด ก้านใบยาว 1 เมตร ขอบใบมีหนาม
ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร
ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำ
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมและทนแล้งได้ดี
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลง ในต่างประเทศมักขูดนวลสีขาวตามลำต้นและใบมาทำเป็นขี้ผึ้งและครีมขัดพื้น