คาลซีโอลาเรีย

คาลซีโอลาเรีย
คาลซีโอลาเรีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calceolaria Herbeohybrida Group
วงศ์ : Scrophulariaceae
ชื่อสามัญ: Pocketbook Flower, Slipper Flower
ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ความสูง: 15 – 30 เซนติเมตร เป็นพันธุ์ลูกผสม มีทรงพุ่มกะทัดรัด
ใบ: รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบหยักซี่ฟันตื้น ผิวใบมีขน ก้านใบสั้น
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่นกลางพุ่ม ดอกรูปกระเป๋า ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร กลีบดอกล่างเป็นกระเปาะ พองลมขนาดใหญ่ กลีบบนเป็นกระเปาะขนาดเล็กคลุมส่วนของเกสร ดอกมีสีเหลือง ส้ม และแดง บางพันธุ์มีจุดประสีน้ำตาลแดง
ดิน: ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้น ระบายน้ำได้ดี
แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร
สภาพแวดล้อม: อากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง แต่ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีลมแรง ช่วงที่ต้นออกดอกควรรดน้ำที่โคนต้นเพื่อไม่ให้น้ำขังในดอก
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 10 – 16 วัน เมื่ออายุ 20 – 30 วันจึงย้ายปลูก หลังเพาะ 4 เดือนจึงออกดอก