คัลซีโอลาเรีย

คาลซีโอลาเรีย
คาลซีโอลาเรีย

Pocketbook Flower/Slipper Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Calceolaria Herbeohybrida Group
วงศ์ : Calceolariaceae
ประเภท: มีทั้งที่เป็นไม้ดอกอายุ 1 ปี และอายุ 2 ปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 15 – 30 เซนติเมตร
ใบ: รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบหยักซี่ฟันตื้น ๆ ผิวใบมีขน ก้านใบสั้น
ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่น กลีบปากงุ้มงอดูคล้ายกระเป๋า ดอกบาน 3 – 5 เซนติเมตร ปัจจุบันมีลูกผสมหลายสี ทั้งสีเหลือง ส้ม แดง มีจุดประที่กลีบปาก
ผล: ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้น ระบายน้ำได้ดี
แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีลมแรง ช่วงที่ต้นออกดอกควรรดน้ำที่โคนต้นเพื่อไม่ให้น้ำขังในดอก
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง หรือเพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 10 – 16 วัน เมื่ออายุ 20 – 30 วันจึงย้ายปลูก หลังเพาะ 4 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในแถบเทือกเขาแอนดีสในชิลี เปรู