คัลซีโอลาเรีย

Pocketbook Flower/Slipper Flower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calceolaria Herbeohybrida Group วงศ์ : Calceolariaceae ประเภท: มีทั้งที่เป็นไม้ดอกอายุ 1 ปี และอายุ 2 ปี ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 15 – 30 เซนติเมตร ใบ: รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบหยักซี่ฟันตื้น ๆ ผิวใบมีขน ก้านใบสั้น ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่น กลีบปากงุ้มงอดูคล้ายกระเป๋า ดอกบาน 3 – 5 เซนติเมตร ปัจจุบันมีลูกผสมหลายสี ทั้งสีเหลือง ส้ม แดง มีจุดประที่กลีบปาก ผล: ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้น […]