แก้วกาญจนา

แก้วกาญจนา
แก้วกาญจนา

เขียวหมื่นปี
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema hybrid
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ เมื่ออายุมากขึ้นมักทิ้งใบล่าง เห็นข้อและปล้องชัดเจน aglonema hybrid2
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปใบมีหลายแบบ ทั้งรูปรี รูปไข่ รูปรีแกมรูปขอบขนาน และรูปแถบ ปัจจุบันปรับปรุงพันธุ์ให้มีลวดลายและสีสันแปลกตาขึ้น ทั้งสีส้ม แดง ชมพู และเหลือง
ดอก: เป็นช่อเชิงลด ออกที่ซอกกาบใบใกล้ปลายยอด มีกาบหุ้มช่อดอกอีกชั้นหนึ่ง ออกดอกตลอดปี
ผล: สดมีเนื้อทรงรี เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้ม สีขาว หรือสีเหลือง ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ ภายในมี 1 เมล็ด
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ ปักชำ เพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: หากปลูกในสภาพอากาศแห้งและแสงแดดแรงจะทำให้ใบไหม้ นิยมปลูกลงแปลงเพื่อใช้จัดสวนในที่รำไรหรือเป็นไม้กระภางประดับอาคาร ♦  กระจายพันธุ์ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับในไทยมานาน ในปี พ.ศ.2549 ชมรมผู้พัฒนาพันธุ์ไม้ประดับ 2000 ขอพระราชทานชื่อไทยจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้พระราชทานชื่อว่า “ แก้วกาญจนา” อันมีความหมายว่า “งดงามสว่างไสวและสุกสว่างดุจทอง”