ดาห์ลเบิร์กเดซี่

ดาห์ลเบิร์กเดซี่
ดาห์ลเบิร์กเดซี่

Dahlberg daisy/Golden fleece
ชื่อวิทยาศาสตร์: Thymophylla tenuiloba (DC.) Small
วงศ์: ASTERACEAE
ประเภท: ไม้ล้มลุกข้ามปี
ความสูง: 15-30 ซม.
ทรงพุ่ม:  แผ่ราบ
ลำต้น: แตกกิ่งก้านค่อนข้างทอดนอน ทุกส่วนของต้นมีกลิ่น
ใบ: ขอบใบหยักลึกสุดแบบขนนก เป็นเส้นฝอยละเอียดเรียวเล็ก ใบสีเขียวสด
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1.5-2 ซม.กลีบดอกวงนอกรูปขอบขนาน ปลายมน สีเหลืองสดใส กลีบดอกวงในรูปหลอด สีเหลืองอมส้ม ออกดอกดก ติดเมล็ดเป็นกระจุกกลางดอก
ดิน: ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง