ยางอินเดีย/ยางอินเดียด่าง

ยางลบ/ลุง/Decora tree/Indian Rubber Fig/Rubber Bush/Rubber Fig/ Rubber Plant/Rubber Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
วงศ์: Moraceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 4 – 7.5 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาแข็ง ยอดอ่อนมีกาบหุ้มเป็นปลีสีแดงสด
ดอก: ดอกแยกเพศออกเป็นคู่ ดอกขนาดเล็ก
ผล: ผลทรงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาว 0.9 – 1.2 เซนติเมตร เมื่อแก่สีเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
ขยายพันธุ์: ปักชำหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่มีสีสันสวยงาม เช่น ยางอินเดียด่าง ยางอินเดียด่างสามสี ยางอินเดียใบดำ ยางอินเดียแคระ เป็นต้น นิยมปลูกเป็นไม้กระถางในร่ม น้ำยางสีขาวเป็นพิษ ในต่างประเทศใช้ทำยางลบ

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่างสามสี
ยางอินเดียใบดำ