ชาฮกเกี้ยน

ชาฮกเกี้ยน
ชาฮกเกี้ยน

ชาฮกเกี้ยน/ชาดัดใบมัน/Eukien tea
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Carmona retusa (Vahl.) Masum
วงศ์: Boraginaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 0.30-1 เมตร
ลำต้น: สีเขียวอมน้ำตาล พุ่มกว้าง 0.30-0.60 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปไข่กลับ ปลายหยัก 3 แฉก โคนใบสอบ ใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ขนาดเล็กสีขาว 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี
ผล: กลม สีเหลือง
ชาฮกเกี้ยน ชาฮกเกี้ยน

ชาฮกเกี้ยน
ชาฮกเกี้ยนด่าง

อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ทนน้ำท่วม
แสงแดด: รำไรถึงแดดจัด
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 15-30 เซนติเมตร หรือ 16 ต้น/ตารางเมตร ตัดแต่งทรงพุ่มเป็นรั้วบ้านได้ดี เพราะไม่ทิ้งใบโคนต้น โตเร็วกว่าชาปัตตาเวีย ออกดอกคล้ายกัน นิยมปลูกเป็นไม้ตัดแต่งหรือปลูกเป็นแปลงใหญ่ในสวนหย่อม เพื่อให้มีสีเขียวตัดกับสีไม้ดอกชนิดต่างๆ