เต่าร้าง

เขื่องหมู่/เต่ารั้ง/เต่าร้างแดง/Fishtail Palm/ Wart Fishtail Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota mitis Lour.
วงศ์: Arecaceae
fishtail palm2ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร
ลำต้น: ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน เรือนยอดทึบ
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปหางปลา ขอบใบหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและกาบใบอ่อนมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม
ดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกที่ซอกกาบใบใกล้ปลายยอด เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกได้ตลอดปี
ผล: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงคล้ำหรือสีดำ มีเนื้อนุ่มหุ้มเมล็ดแข็งไว้ภายใน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำดี ทนดินเค็ม
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่าง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เมื่อนำเมล็ดมาเพาะ ต้นใหม่ที่ได้จะมีทั้งพันธุ์ปกติและพันธุ์ใบด่าง เนื้อหุ้มเมล็ดมีสารแคลเซียมออกซาเลตที่ทำให้คัน ควรใส่ถุงมือก่อนนำเมล็ดมาเพาะ