หมากแดง

Lipstick Palm/Raja Palm/Sealing Wax Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume วงศ์: Arecaceae ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น:ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 15 เซนติเมตร คอลำสีแดงสด ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ทางใบยาว 1.50 – 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบเรียวยาว ก้านใบและเส้นกลางใบสีแดงสด ดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อยาว 50 เซนติเมตร เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกได้เกือบตลอดปี ติดผลจำนวนมาก ผล: รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร เมื่อสุกสีดำ อัตราการเจริญเติบโต: ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียว แสงแดด: […]

เต่าร้าง

เขื่องหมู่/เต่ารั้ง/เต่าร้างแดง/Fishtail Palm/ Wart Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota mitis Lour. วงศ์: Arecaceae ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้น: ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน เรือนยอดทึบ ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปหางปลา ขอบใบหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและกาบใบอ่อนมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกที่ซอกกาบใบใกล้ปลายยอด เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกได้ตลอดปี ผล: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงคล้ำหรือสีดำ มีเนื้อนุ่มหุ้มเมล็ดแข็งไว้ภายใน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำดี ทนดินเค็ม แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่าง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เมื่อนำเมล็ดมาเพาะ […]

จาก

อัตต๊ะ/Atap Palm/Mangrove Palm/Nipa Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Nypa fruticans Wurmb วงศ์: Arecaceae ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ลำต้น:มีลำต้นทอดเลื้อยใต้ดิน แตกกอแน่น ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ทางใบยาว 2 – 3 เซนติเมตร ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 5 – 6 เซนติเมตร ยาว 0.90 – 1.20 เมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบหนา ดอก: ดอกเป็นช่อกระจุกแน่น ยาวถึง 60 เซนติเมตร ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกเพศเมียออกรวมกันเป็นกลุ่มบนช่อแขนง ดอกเพศผู้อยู่ด้านข้าง เมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงจะออกดอกตลอดปี ผล: ผลสดเป็นผลกลุ่ม รูปไข่กลับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – […]